Projekt Papagoide toeks

 
Projekt Papagoide toeks

Projekt Papagoide toeks ja Aviaarium Carolyna rajamine

Koostöös FlockCall´ga on kavandatud projekt Papagoide toeks, mille eesmärkide elluviimiseks on planeeritud papagoi aviaariumi ehitamine, mis hakkab kandma nime Carolyna. Projekt on pühendatud amatsoonpapagoi Carolynale ja heateole, milles osales väga suur hulk inimesi, kellele läks hinge Carolyna saatus ning kes olid nõus andma oma panuse taskukalendri soetamisega selle linnu parema ja helgema tuleviku nimel.

Väärtustades iga inimese osavõttu ja püüdlust aidata Carolynat, soovime aviaariumi ehitamisega luua võimalused aitamaks veelgi enam linde ja muuta nende papagoide elamiskeskkond looduselähedasemaks. Läbi selle soovime tuua inimesteni loodusekesksemat üldpilti papagoidest, nende päritolust ja vajadustest normaalseks eluks. Projekti Papagoide toeks toel leiavad aviaariumis nii ajutist kui päris kodu abivajavad, väärkoheldud ja keskkonna vahetust vajavad eksootilised linnud. Vastavalt loodud võimalustele tagatakse majutatud lindudele kõik vajalikud tingimused ning hooldus. Projekti raames hakkab töötama teabekeskus vajaliku informatsiooni jagamise eesmärgil. Tasuta nõu saavad kõik pöördujad, kes vajaduspõhise informatsiooni vastu huvi tunnevad. Aviaarium saab olema külastajatele avatud.

Ehitatava aviaariumi idee ilmestamiseks oli kaasatud harrastuskunstnik Birgit Laev, kes maalis amatsoonpapagoi Carolynat looduse taustal. Birgit Laev võttis Carolyna maalimise väljakutse koheselt vastu ja ütleb järgmist: „On teatud asjad elus, mis kõnetavad väga tugevalt ja projektis osalemine on minu jaoks olnud puhas rõõm.“ Birgit lisab maali sünniloole: „Ma proovisin Carolynat kujutada läbi tema silmade kohas, kuhu ta kuulub, läbi unistuse vabadusest, amazonase metsasügavustest ja kodusest niiskusest." Maalil Carolyna pilk räägib vabadusest ja vaatab otse südamesse. Carolyna maali kujutis hakkab kaunistama ehitatava aviaariumi sissepääsu osa.

Projekti Papagoide toeks logo idee joonistas kunstnik Kerli Toode, kes teostas soovitud visiooni äärmiselt südamliku ja liigutava pildina sirutatud inimese käest, mis hoiab papagoi käppa. Läbi pildi on edasi antud projekti peamise eesmärgi väljendus - kaitsta papagoide heaolu. „See on mulle üks kõige südamelähedasemaid pilte, mis ma olen joonistanud“ ütleb Kerli. Ta on joonistanud mitmeid pilte projektile Papagoide toeks ja ütleb: „Mul on hea meel, kui ma oma kunstiga just sellisele ettevõtmisele saan kaasa aidata!“ Kerli on lapseeast saadik papagoisid pidanud ja pärast esimese linnu kaotamist, kellega ta koos üles kasvas, on ta pidevalt mõtisklenud mõnes papagoidele mõeldud heategevusprojektis kaasa löömisest. „Nüüd aga projekt tuli hoopis ise minuni ja oleksin justkui südamerahu saanud,“ lisab ta. Praegu on Kerlil kaks vahvat nümfkakaduud, kes teda igapäevaselt inspireerivad.

Projekti elluviimine saab teoks meenete müügist tulevast tulust. Mõlemad kunstnikud on andnud nõusoleku teoste reprodutseerimiseks erinevatele meenetele, et teenida tulu aviaariumi ehitamiseks. Kunstnike piltidega meenetel kui ka tootekirjelduses on kirjutatud vastava autori nimi. Ülejäänud meenetel on kasutatud pildipangast ostetud fotomaterjal. Projektist saadav tulu kasutatakse eesmärkide realiseerimiseks. Vajadusel rakendub väiksemamahuline plaan projektiks kasvamise üleminekuks. Projektis osalemine algab Eestist ja laieneb FlockCall vahendusel üle terve maailma, mis annab võimaluse inimestel üle maailma meenete ostuga osaleda projekti elluviimises.

Projekti eestvedajaks on Jana Oidermaa, kelle eesmärkidesse kuulub õige papagoipidamise kultuuri edendamine Eestis ning ennetustöö. Jana kirjeldab projekti järgmiselt: „Aviaarium Carolyna rajamisega loodan täita oma peamise eesmärgi – seista eksootiliste lindude heaolu eest. Reaalses elus takistab meil aidata omandiõigus, mille kohaselt on iga lind, kellegi omand, kellel on õigus oma äranägemise järgi oma vara talitada nii nagu igaüks heaks arvab, isegi siis kui seda tehakse mitte kõige õigemal viisil. Siinkohal ei kaitse papagoisid kehtiv seadus. Projekti loomisega soovin panna alustala muutuste algusele ja murda iganenud arusaam puurilinnu mõistest! Meie ümber on palju kodustatud eksootilisi linde, kelle vajadused normaalseks eksisteerimiseks on märkimisväärselt suured. Kodustamise protsessid on soosinud papagoide elukvaliteedi kehvenemise. Loodan aidata seal, kus saan papagoidele abiks olla. Olen arvamusel, et päästa üks lind ei muuda maailma, kuid see muudab selle linnu jaoks kogu maailma. Iga lind väärib seda pingutust. Me oleme vastutavad nende eest, keda oleme kodustanud.“

Abiks projekti tegemistes täidavad olulist nõustamisfunktsiooni  Pille Kolk ja Claire Henning. Pille Kolk on andnud märkimisväärse teadmiste panuse kasulike infoallikate jagamisel fb Papagoide grupis ja foorumis Papagoimaja. Claire Henning haldab mitmeid välismaa papagoiteemalisi gruppe ning on olnud väga põhjalik papagoide tervise ja ravi küsimuste nõustamisel. FlockCall eestvedaja Kathy LaFollett ühendab üle maailma inimesi, kes igapäevaselt tegelevad papagoide päästmisega, nende heaolu parandamisega ja papagoide paremaks mõistmiseks informatsiooni jagamisega läbi FlockCall lehe. Kathy LaFollett aitab projektil Papagoide toeks jõuda võimalikult paljude inimeste südameteni. Eriti ootame osavõttu Eestis elavatelt inimestelt, kes meenete ostuga saavad kaasa aidata Aviaarium Carolyna rajamisele oma kodumaal.

Meenete ostmine on vabatahtlik ja on abiks projekti idee teostamisel. Meenete valikuga saab tutvuda siin

Papagoide heaolu nimel,
Projekti Papagoide toeks eestvedaja Jana Oidermaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekt Papagoide toeks