Papagoiteemalised artiklid

Harrison´s graanulsöödad

“Kõige olulisem asi, mida saate oma linnu heaks teha, on teda õigesti toita.” - Harrison´s Birds Foods

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoipidamise alguse valguses

Mõistagi peab papagoi kojutoomise otsus olema väga hästi läbimõeldud ja mitmeid kordi kaalutud. Papagoipidamine on eelkõige suur kohustus pikkadeks aastateks ja mitte kerge ülesanne. Kui otsus on sündinud ja olete leidnud papagoi jaoks oma südames koha, siis järgnev artikkel annab ülevaate vajaminevast varustusest papagoi esmakordseks koju toomiseks kui ka soovitusi paremaks kohanemiseks uues kodus.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoide tervis ja esmaabi

Ka kõige hoolitsevamates kodudes võib lind haigestuda. Haigestumine võib juhtuda väga ootamatult ja pahatahti juhtub see ebasobival ajal. Võimalikke terviseprobleeme on võimatu ette näha, kuid teadmisi omades saab paljusid neist ennetada. Tervisemurede ennetamiseks kui ka terviseprobleemidega toime tulemiseks on abiks võimalikult laiad teadmised lindude anatoomiast ja nende pidamisega seonduvast.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoidega õuemineku meelespea

Tuntud linnupidaja Pille Kolk, kelle nõuandeid järgib suur lugejaskond, jagab nõuandeid, millele tähelepanu pöörata et papagoi loodusesse või linna peal kaotsi ei läheks.

 Loe edasi
 
 
 
 
Puuri valik

Puuri ost on üks kõige suurem ja olulisem osa papagoile vajaminevast varustusest. Puurist saab linnu kodu ja turvaline asupaik. Seega puuri valik peab olema hästi läbimõeldud ja targalt kaalutud otsus. Siinkohal on abiks mõned näited ja soovitused selles raskes küsimuses, mis aitavad kindlama valikuni jõuda.

 Loe edasi
 
 
 
 
Enne kui võtate papagoi

Paljud meist, kes on näinud papagoisid loomapoes, televisioonis või sõbra kodus, on mõelnud papagoi soetamisele. Olenevalt sellest, kui tõsiseks selline soov muutub, peab hoolikalt kaaluma papagoi koju võtmise häid ja halbu külgi, enda valmidust sellist kohustust kanda, pereliikmete arvamust ning eelkõige hindama oma võimalusi papagoile head kodu pakkuda. Käesolev artikkel annab ülevaate tähtsamatest faktidest, millega tulevane papagoi omanik linnu pidamisel kindlasti kokku puutub.

 Loe edasi
 
 
 
 
Müügiks olevate lindude eluolu ja seadus, mis reguleerib linnupidamist

Papagoipidamises esineb kahetimõistmist ja eriarvamusi, mis suurelt osalt erinevad just teadmiste tõttu, kui palju ühel või teisel inimesel neid papagoidest on. Artiklis räägin üleüldiselt papagoi pidamisest, tähtsamatest vajadustest ja sellest, kui palju eksitakse nende pidamisel ka mitte ainult poes. Kõike kirjutatut soovin siduda kahe seadusaktiga, mis peaksid reguleerima papagoide pidamist Eestis. Artikli eesmärk on suunata tähelepanu müügiks olevate lindude pidamistingimuste kitsaskohtadele, tõsta inimeste teadlikkus papagoide elutähtsatest vajadustest ja murda iganenud arusaam puurilinnu mõistest.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoidest loobumise enimlevinumad põhjused

Kas olete teadlik, et protsentuaalselt neid papagoisid, kes elavad elu lõpuni ühes peres on kordades vähem, kui neid, kes olude sunnil peavad kodu vahetama rohkem kui üks kord? Ka Eestis liiguvad asjalood selles suunas ja uut kodu ootavaid papagoisid jagub kuulutustes igapäevaselt. Enimlevinud papagoidest loobumise põhjuseks on valesti seatud ootused, mille kannataja pooleks on ja jäävad ka tulevikus papagoid.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoide tervisele vajalikud vitamiinid ja mineraalained

Papagoide hea tervise eelduseks on täisväärtuslik ja tasakaalustatud toidumenüü, mis peab sisaldama vajalikul tasemel vitamiine ja mineraalaineid. Paljudel juhtudel papagoidele antavas menüüs piirdutakse vaid kaubanduses müüdavate seemnesegude pakkumisega ja värskeid toiduaineid antakse linnule harva.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoidel esinevad suleprobleemid

Papagoi hea tervise peegeldus on tema suled. Kui suled on sümmeetrilised, puhtad ning läikivad, viitab see papagoi tervele välimusele ja vajalike ainete tasakaalustutatud kooslusele organismis. Väga olulist rolli esindab ka papagoi elukeskkond ja mitmed muud tegurid. Küll aga esineb palju juhtumeid, kus justkui papagoi pidamisel tehakse kõik õigesti, kuid ometigi lind hakkab iseeneslikult endalt sulgi välja tõmbama, närima või pooleks hammustama.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoid ja suitsetamise mürgitav mõju

Suitsetamisel kui ka passiivsel suitsuvingu sissehingamisel on kahjulik mõju inimese tervisele. Linnu organism on kordades tundlikum ja suitsumürkidele palju vastuvõtlikum. Vähimgi kokkupuude suitsuvinguga jätab sügava kahjustuse linnu tervisele. Suitsetamine papagoi läheduses võib tappa linnu loetud minutite jooksul. Väiksemas mahus suitsuvingu sissehingamine tapab lindu aeglaselt, mis võib kaasa tuua ootamatu äkksurma pikaajalisest nikotiini levimisest organismis.

 Loe edasi
 
 
 
 
Projekt Papagoide toeks

Koostöös FlockCall´ga on kavandatud projekt Papagoide toeks, mille eesmärkide elluviimiseks on planeeritud papagoi aviaariumi ehitamine, mis hakkab kandma nime Carolyna. Projekt on pühendatud amatsoonpapagoi Carolynale ja heateole, milles osales väga suur hulk inimesi, kellele läks hinge Carolyna saatus ning kes olid nõus andma oma panuse taskukalendri soetamisega selle linnu parema ja helgema tuleviku nimel.

 Loe edasi
 
 
 
 
Meie heade klientide fotod

Siit leiate meie heade püsiklientide saadetud fotod puuridest ja teistest toodetest.

 Loe edasi
 
 
 
 
Papagoidele sobivad ja mittesobivad toiduained


Nimekiri papagoidele sobivatest ja mittesobivatest ning ohtlikest toiduainetest.

 Loe edasi
 
 
 
 
Page:
Sort by: